../../dfiles/12711/templates/yjs/images/header.gif
当前位置: 首页 --- 最新消息 --- 动态新闻 --- 正文
2015年古典所博士研究生拟录取名单

序号

专业名称

考生编号

姓名

录取类别

1

世界史

102005199000133

梁珊

非定向

2

世界史

102005199000135

马方圆

定向

3

古代西亚、北非和欧洲文明史

102005199000139

陈克

非定向

4

古代西亚、北非和欧洲文明史

102005199000140

黄群

非定向

5

古代西亚、北非和欧洲文明史

102005199000141

张绪强

非定向

注:最终录取结果以教育部审批通过为准。